Muhammed Ensar Ağca

Muhammed Ensar Ağca

Gündem, Siyaset

Allah Sanal Aleminde Rabbi'dir.

28 Nisan 2021 - 23:00 - Güncelleme: 28 Nisan 2021 - 23:16

Allah, varlığı ezeli, ebedi, zaruri ve kendinden olan, her şeyi yaratan, her şeyin maliki ve mukadderatının hâkimi, her şeyi bilen ve her şeye kadir olandır. O’nun vahdaniyeti (birliği, tekliği) İslam’ın getirdiği imanın tevhit özelliğini açıklanmak üzere “O’ndan başka ilah yoktur” buyrulmuştur.
Müşrikler elleriyle yaptıkları putlara tapmakta idiler. Bunlar cansız eşyadan yapılmaktaydı. Bu sebeple Kur’an-ı Kerim’de Bakara Suresi’nde, canı bile olmayan varlığın ilâh olamayacağını ifade etmek üzere “O diridir” buyrulmuştur. Evet Allah diridir, O’nun hayat sıfatı vardır ve tıpkı diğer isimleri ve sıfatları gibi bu sıfatın da mahiyetini ancak Rabbimiz bilmektedir.
Hiçbir şey Allah’tan saklı ve gizli kalmaz. O, dilimizden dökülen her bir sözü, gönlümüzden geçen her bir duyguyu, zihnimizdeki her bir düşünceyi bilir. O, hakkıyla işiten ve bilendir.
Doğumunda da ölümünde de kendisine danışılmayan insanoğlu gerçek alemde de özgürdür. Ancak bahsedilen özgürlük günah işlemek manası taşımamaktadır. Belirli kalıplara verdiğimiz isimlerle oluşturmuş olduğumuz algılar çoğu zaman insanoğlunu yanıltmaktadır. Sanal veya gerçek diyerek alemde oluşturduğumuz algı ve yüklediğimiz değerler, bizleri sınırsız,kaygısız, serbest bir bölge inşa etmeye sevk etmektedir. İstediğimiz davranışı sergileyebileceğimiz, saygı çevresi dışına çıkarak söylediğimiz sözleri sayfadan çıkış yaparak sildiğimizi düşünüyoruz. Ancak yapılan her davranışın atılan her adımın her an kayıt altında olduğunu da göz ardı etmekteyiz.
Tarihi çağlar boyunca geçmişten günümüze teknolojik alanda pek çok gelişme yaşanmış ve olumlu / olumsuz bu gelişmeler insan hayatını doğrudan etkileyerek toplumlarda da dönüşümlere sebep olmuştur.
2000’li yılların başında hayatımızda olmayan teknolojik aletlerin bugün yanı başımızda olduğunu görmekteyiz. Teknolojinin hayatımıza kazandırmış olduğu yenilikleri göz ardı etmemiz mümkün değilken dezavantajlarını da hafife almamalıyız. İnternetin faydalarının inkâr edilemez olması, onun zararlarını görmemezlikten gelmemize asla sebebiyet vermemelidir.

Hayat, insanlar için baştan sona kuşkusuz bir sınavdır. İnsana lütfedilen imkanlarda hiç kuşku yok ki bu sınavın bir parçasıdır. Bu bağlamda internet ortamı olarak adlandırdığımız “sanal ortam” da bir sınavdır. 
Sanal ortamlar, psikolojik ve sosyolojik açıdan toplumlara çok ciddi zararlar vermekle beraber, bir takım odaklar tarafından sanal/gerçek olmayan bu âlem silah olarak, yıkıcı etki yapmak üzere kullanılabilmektedir.
Bugün “
sanal alem” olarak adlandırdığımız ortam, insanı bulunduğu andan, zamandan, mekandan alıp götürmekte, enerjisini tüketmekte ve yaşaması gereken bu hayattan koparabilmektedir.

 

Allah sanal aleminde Rabbi’dir.


Gerçek hayattaki helal haram kavramı sanal ortam için de geçerlidir. Gerçek hayatta gayrı meşru olan bir şey sanal ortam için de gayrimeşrudur. Ortamın sanal olması haramı, günahı, sahteciliği, kumarı helal kılmaz. Kişi sanal ortamda bulunduğu esnada da  bu alandaki tuzaklara karşı dikkat etmelidir. Kendini olduğundan farklı göstermek, yalan ve kötü söz söylemek, küfür ve iftira insanların sakınması gereken şeylerin başında gelmektedir.
Unutmayalım ki Allah, yerde ve gökte ne varsa hepsinin malikidir.