banner56

Türk Milliyetçidir Ama Bencil Asla

Türkler dünya tarihinin şekillenmesinde en büyük rolü olan millettir. Asırlarca yenilmez denilen orduları yendi, geçilmez denilen dağları geçti, kurulmaz denilen yerlere oba kurdu yurt edindi. Tarihte savaşmaya yeni bir bakış açışı getiren, yürekli çarpışmayı, cesur olmayı gerçekten savaşmayı âlem-i cihana gösterdi.

Türkler tarihinde güvenmiş olduğu milletlerden hep darbeler yedi. Obalarına aldıkları dost bildikleri onları hep sırtından hançerledi. O yüzden yalnız bir millet olarak yetişti. Çoğu çocuk babası savaşlarda hayatını kaybettiği için öksüz olarak yetişti. Türkler yalnızlık ile mücadeleye etmeyi iyi bilir. İnsanlardan yedikleri darbelerden sonra hayvanları kendilerine güvendikleri dost olarak nitelendirdiler. Bu yüzden hayvanlar arasından en asilleri kabul edilen bozkurdu yoldaş edindiler. Yıllar geçse de bu gelenekler değişmedi. Türklere en güvenilir millet haline geldiler. Fakat geçmişte yaşadıkları darbelerden dolayı onlar kimseye güvenemediler. Sonunda Fahri-i Kâinat Efendimiz (S.A.V) dünyaya teşrif etti. O’nun dünyaya teşrifi ile Muhammed-ül Emin olduğu tüm dünyaya duyuldu. O sırada Türklerin inanmış olduğu Gök Tengri dini, İslam’a en çok benzeyen din olarak görüldü. Türkler yalnız başına yetişen büyüyen ve güçlenen bir devlet olarak arayışlarını İslam ile şereflendirdiler. O dönemlerde Türklere yaklaşamayan toplumlar Türklerin İslamiyet’i seçtiklerine inanamadılar bile. Çünkü İslamiyet bir Arap toplumunun nezdinde tüm dünyaya indirilmişti. Peygamber Efendimiz (s.a.v) Arap ırkına mensup bir insandı. Peygamberimizin Muhammed-ül Emin vasfı ile tanıştıktan sonra Türklerin geleneksel alışkanlıkları artık boyut değiştirdi. Milliyetçi ve İslamiyetçi bir bakış açısına bürünen Türkler güçlerine güç kattı. Birbirlerine hat safhada bağlılıklarını artık genişlettiler. Kardeşlik ve güven duyguları ile her toplumu merhametle kucaklayan bir toplum haline geldiler. Ama asla içlerindeki milliyetçilik duygusunu kaybetmediler. Türkler İslamiyet’in yayılmasında en çok emeği olan toplumdur. Bu tartışılamaz bir gerçektir. Türklerinde mensubiyetinden sonra gücüne güç katan İslam Ordusu artık yenilmez bir hal almıştır. Osmanlının oluşumu ile artık dünyaya hükmeden Türkler tüm dünyada kalıcı izler bırakmayı başarmış tek millettir. Dünya tarihinin en donanımlı milleti olmuşlardır.

Böyle bir millet iken kardeşlik duygularımızı kaybetmek bizim gerçek kişiliğimizi kaybetmek gibidir. Bizler Türkleriz. Evet, çok milliyetçiyiz fakat bencil asla. Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in mirasına sahip çıkmak Araplardan daha çok bizim görevimizdir. Bugün İslam emanetine en çok sahip çıkan millet ünvanına sahip olan bizler yine İslam uğruna mücadele veren başka milletlerden kimseleri de görmezden gelemeyiz. Evet, milliyetçiyiz ama bencil asla. Tarihte dedelerimiz bencil olarak değil şuurlu olarak ayakta kalabildiler. Kendilerine karşı taarruzda bulunmayan hiçbir millete zulmedercesine saldırmadılar. Kimseyi yerinden yurdundan etmediler. Fakat hep yerinden yurdundan edilmek istendiler. İşte o zaman karşı koydular. Kendilerinden olanlara kucak açtılar. Dava şuurunu daima güttüler. Dava şuuru onlarda, renk, dil, din ve ırktan daha önce geldi. Türkler düşman olmadılar ama herkes Türklere düşman oldu. Unutturulmaya çalışılan dava şuurumuzu kaybetmeyelim.

Evet milliyetçiyiz fakat bencil asla…

Oğuz BEKTAŞ

YORUM EKLE

banner23

banner22