Yeni Eğitim ve Öğretim Yılının Başlamasıyla Birlikte Kantin ve Yemekhanelere Sıkı Denetim
5996 sayılı Veteriner Hizmetler, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği kapsamında öğrencilerin güvenilir gıdaya erişimlerini sağlamak Bakanlığımızın asli görevlerinden biridir. Bu kapsamda yeni eğitim öğretim yılı ile birlikte hizmet vermeye başlayan okul, yurt kantin ve yemekhanelerine yönelik İl Müdürlüğümüz kontrol görevlilerince denetimler büyük bir hızla devam etmektedir.
28 Eylül 2018 Cuma günü gerçekleştirilen denetimler kapsamında Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan ÖZÇALIK, İl Milli Eğitim Müdürü Mevlüt KUNTOĞLU ve İl Sağlık Müdürü Dr Hasan ARSLAN’ ın katılımlarıyla TOBB Fen Lisesi kantini ve Hatuniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Otelinin yemekhanesi denetlemelerine katılmışlardır.
2018 yılı içinde Karaman İli genelinde okul kantin ve yemekhanelerinde toplam 298 adet denetim gerçekleştirilmiştir. Karaman İl Sağlık Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği kapsamında kantin çalışanlarına yönelik farklı tarihlerde 3 adet eğitim programı düzenlenmiş ve toplam 246 katılımcıya Hijyen Eğitimi Sertifikaları verilmiştir.
İl Müdürlüğümüz kontrol görevlilerince gerçekleştirilen denetimlerde; mutfak hijyeni, alet ekipman hijyeni, personel hijyeni, hammadde depolarının hijyeni, yemekhanelerde üretilen yemeklerin her çeşidinden alınan numunelerin bir örneğinin 72 saat soğukta muhafazası, haşere mücadelesinin yaptırılması, yemekhanelerde kullanılan etlerin geriye dönük izlenebilirliğinin sağlanabilmesi için fatura takiplerinin yapılması, gıda güvenliği açısından kantinlerde satışa sunulan gıda maddelerinin son tüketim tarihlerinin incelenmesi ve işletmelerde hijyen koşullarına uyulup uyulmadığı konusunda sıkı bir denetim uygulanmaktadır.
Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sağlıklı koşullarda satışa sunulan güvenilir gıdalara ulaşabilmeleri için kantin ve yemekhane denetimlerine ayrıca önem verilmektedir. Öğrencilerimizin son tüketim tarihi geçen veya açıkta ve uygun koşullarda muhafaza edilmeyen ürünleri satın almamaları hususunda özen göstermelerini ve karşılaştıkları olumsuzlukları mutlaka 174 Alo Gıda hattına bildirmeleri gerekmektedir.
Okul kantin ve yemekhane denetimlerinde sağladıkları katkılardan dolayı İl Milli Eğitim Müdürü Mevlüt KUNTOĞLU ve İl Sağlık Müdürü Dr Hasan ARSLAN’a teşekkür ederiz.

Facebook Yorumlar

Facebook Yorumlar