Rüyada Abdest görmek

14 Eylül 2013 - 17:01

Abdest hataları silen, temizleyen ibadetlerdendir. Temizlik de imandandır. Rüyada abdest aldığını görmek; hayra, sevince, zorluklardan kurtulmaya tabir edilir. Bu rüyayı göre kişi hasta iş iyileşir. Günah işleyen bir kişi ise tövbe eder ve iyilik etmeye başlar. İyilik tarafı artar. Her türlü mutluluk kendisine nasip olur.

İmam Nablusi buyuruyor ki;
- Rüyada abdesti varken tekrar abdest aldığını görmek, rahmet üzerine rahmet, nimet üzierine nimet ile tabir olunur. Rüyada saoğuk bir mahzende abdest aldığını veya gusül abdesti (boy abdesti) aldığını görmek, kaybedilecen birşeyi bulmakla tabir olunur. Namaz kıldığını görse, keder ve üzüntüsünden kurtulur.
Rüyada sudan başka birşey ile abdest aldığını görmek, dindarlığa alamettir. Namaz için abdest aldığını görmek, maneviyat ve mübarekliliğe işaret eder.
Rüyasında süt veya bal ile abdest aldığını görmek, din konusunda selamete erişmeye delalet eder.Abdest aldıktan sonra eliyle abdest suyundan içtiğini görmek, hayır ve hasenata, berekete, hastalıktan şifaya, korkudan emniyete geçmek ile tabir olunur.
Rüyada tam olarak abdest aldığını görmek, bütün dinlerde güzelliğe, Allahü Teala tarafından nasil olunacak himayeye delalet eder.
Rüyada tüccar birinin abdestsiz namaz kıldığını görmeesi, sermayesi olmadan mal kazanacağına işaret eder. Yatağında abdest aldığını fakat ayağa kalkamadığını ve şiddetli bir derdin pençesinde kıvrandığını görmek, eşinden veya dostundan ayrılacağına işaret eder.
Rüyada bir arkadaşının başı üzerine abdest aldığını görmek, arkadaşına varis olacağına ve onun eşyasına sahip olacağına işaret eder. Tanıdığı bir kişinin kendisinin başı ucunda abdest aldığını görmesi ise, gam ve kedere düşmekle tabir olunur.
Rüyada Abdest görmek
Abdest almak güzelliğe, korunmaya, hayır ve iyiliğe delalet eder. Temiz su ile tam olarak abdest almak maksada kavuşmaya, Abdestin tamamlanmaması mevcut sıkıntıların bir süre daha devam etmesine, Namaz kılmak gayesiyle abdest almak korkudan emin olmaya, Allahu Tealanın himayesine, Abdest alıp namaza durmak gam ve kederden kurtularak Allaha hamdetmeye, Abdest üstüne abdest almak ziyade nurlanmaya ve aydınlık bir gönüle, Meyve suyu gibi kendisiyle abdest almanın caiz olmadığı şeylerle abdest almak arzu edilen şeyin gerçekleşmemesine…
Abdest almak isteyip de su bulamamak istenen şeyin güçlüğüne, Boy abdesti gerektiren bir durumda sadece namaz abdesti almak çetin bir işe girmeye,Sıcak su ile abdest almak kedere ve hastalığa, Hamam ve sokak gibi yerlerde abdest almak yüz kızartıcı bir duruma, gizlenen sırların açığa çıkmasına, Yatakta uzanır vaziyette abdest almak eş ve dostundan ayrılmaya, Oturduğu odada abdest almak artık orada oturmamaya, Deniz kenarında yahut çöplük gibi yerlerde abdest almak üzüntüden kurtulmaya ve hastalığın geçmesine, Abdest suyundan içmek hayır ve iyiliğe,korkudan emin olmaya, hastalıktan kurtulmaya ve berekete delalet eder.
Rüyada abdest alınırken görülmesi, o kişinin o dönem yaşadığı maddi ve manevi sıkıntılarının ortadan kalkacağını belirtir. Abdestin bozulması ise, bir dönem geçici sıkıntılar yaşıyacağını belirtir.
Genellikle ferahlamaya işaret eder. ileri gelen kimselerin yanında ihtiyaçların karşılanmasına yorulur. Temiz bir su ile abdest alınıyorsa amacına kavuşur. Eğer abdest tamamlamazsa amacına kavuşamaz. Soğuk bir mahzende abdest alan çalınan eşyasını bulur. Abdest alıp namaz kıldığını gören kişi üzüntü ve kederden kurtulur. Tüccar olan kimsenin rüyada abdestin namaz kıldığını görmesi, sermayesi olmadan mal kazanacağına işaret eder. Rüyada abdestin bozulması ise, bir dönem geçici sıkıntılar yaşayacağını belirtir.
Bir kimse rüyasinda abdest almaya uygun (caiz) olan bir su ile abdest aldığı halde, ikinci bir defa daha abdest aldığını görse, o kimsenin gönlünün aydinlanacagina delalet eder. Çünkü abdest almak nurdur. Rüyasında temiz bir su ile abdest aldığını gören kimse, isteklerine kavuşur, Eğer abdestini tamamlayamazsa bu rüya aksine yorumlanır.
Rüyada sudan gayri şeylerle abdest aldığını görenin rüyası onun borçlanacağına delalet eder. Boy abdesti almak güzelliğe, Allahü Teala Hazretleri tarafindan korunacağına işarettir.
Namaz kılarken aynı zamanda da abdest aldığını gören kimse, düşmanından kurtulmuş olur. Rüyada soğuk ve karanlık bir yerde abdest aldığını veya gusül ettiğini görmek, çalınan eşyasının bulunacağına, abdest alıp da namaza durduğunu görmek üzüntüden kurtulacağına delalet eder.
Abdestsiz namaz kılmak, o kimsenin sermayesi olmadığı halde, mal ve para kazanacağına yorumlanır. Bir kimsenin namaz kılınması caiz olmayan bir yerde abdestsiz olduğu halde, namaz kıldığını görmesi, çok arzu ettiği bir şeyi elde edemeyeceğine delalet eder.
Yatağından kalkamayacak kadar hasta olup, yatağında abdest aldiğını gören kimse erkek ise karısından, kadın ise kocasından, dulsa sevdiklerinden ayrılır. Cünüp oldugu halde abdest aldığını gören, çok zor bir is yapmak zorunda kalir. Abdulgani Nablusiye göre; rüyasinda abdesti var iken tekrar abdest aldığını görmek, rahmet üstüne rahmete, nimet üzerine nimete delalet eder.
Abdest bazen de bir istekle yorumlanır. Namaz için abdest aldığını gören düşmanından korktuğu şeyde Allahü Teala Hazretlerinin korumasında olur. Abdest alıp namaza başladığını gören, keder ve üzüntüden kurtulup Cenab-ı Hakka hamd eder.
Rüyada sıcak su ile abdest aldığını gören kimseye, üzüntü, keder ve hastalık isabet eder.
Rüyada abdest almak, o günlerde herhangi bir sıkıntınız, üzüntünüz varsa çok yakın bir zamanda bunlardan kurtulacağınıza, eğer borcunuz yada hastalığınız sizi üzüyorsa bunlardanda yakın zamanda kurtulup feraha kavuşacağınıza ve günahlarınızın affedileceğine işarettir.
Tabi yine en iyisini Allah bilir.
 
Source: A

YORUMLAR

  • 0 Yorum