MB, döviz piyasasında aracılık hizmetine başlıyor

11 Ocak 2013 - 02:00
Merkez Bankası, Döviz ve Efektif Piyasaları döviz depo piyasasındaki aracılık faaliyetlerine 10 Kasım 2011 tarihinden itibaren yeniden başlayacak.
Bankadan yapılan açıklamaya göre, 4 Ağustos 2011 tarihinde yapılan Para Politikası Kurulu ara toplantısında belirlenen strateji çerçevesinde, bankalar arası döviz piyasasında döviz likiditesinin akışkanlığının artırılmasına katkıda bulunmak amacıyla son günlerde uluslararası piyasalarda artan belirsizliklerin ortadan kalkmasına kadar geçecek sürede Merkez Bankasının Döviz ve Efektif Piyasaları döviz depo piyasasındaki aracılık faaliyetlerine yeniden başlanmasına karar verildi. Bu çerçevede, Döviz ve Efektif Piyasaları Uygulama Talimatı ile belirlenen kurallar doğrultusunda döviz depo piyasasında bankalar Merkez Bankası aracılığıyla birbirlerinden borç alıp verebilecekler.  Döviz depo piyasasının işleyişine ilişkin esaslar  Açıklamaya göre, döviz depo piyasasında Döviz ve Efektif Piyasaları üyesi tüm bankalar işlem yapabilecekler. Bankaların işlem limitleri Döviz ve Efektif Piyasalarında kendilerine tanınan işlem yapma limiti olacak. Bankalar döviz depo işlemlerini teminat karşılığında gerçekleştirecekler. Teminata kabul edilen kıymetler; Merkez Bankası Ankara, İstanbul ve İzmir Şubeleri nezdinde bankaların kendi adlarına açtırdıkları efektif depoları,vade yapıları ve özellikleri Merkez Bankası İdare Merkezince değerlendirilerek kabul edilen yabancı devlet ve hazinelerince ihraç edilmiş bono ve tahviller, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilmiş Eurobondlar ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilmiş Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBSler) ile Merkez Bankası likidite senetleri olacak.  Grup ve tranş tutarları  Döviz ve Efektif Piyasalarında bankalar kendileri için belirlenen grup ve tranş (tahvil ve bono piyasasında işlem yapabilme limiti içindeki her bir kademe) tutarları çerçevesinde şu şekilde belirlenen fazla bulundurma oranlarını dikkate alarak teminat tesis edecekler:   

 

 

  Teminat Türleri 1. Tranş 2. Tranş 3. Tranş Efektif Depoları 10 11 12

  17 20 23 Eurobondlar 20 25 30 Vadesine 1Yıldan Az Kalan DİBS (TL/ Döviz ve Dövize Endeksli) 20 25 30 Vadesine 1Yıldan Çok Kalan DİBS (TL/ Döviz ve Dövize Endeksli) 30 35 40 Likidite Senetleri 20 25 30

 İşlem alt limiti 1 milyon dolar ve avroBankaların işlemlerine karşılık bulundurdukları teminatların değerlerinde fiyat ve kur hareketleri gibi nedenlerden dolayı değişiklikler olması durumunda, teminatları işlemlerini tam olarak karşılamayan bankalardan ilave teminat getirmesi istenecek.Bu yükümlülüğü kendisine bildirilen süre içinde yerine getiremeyen bankalar temerrüde düşmüş kabul edilecek ve söz konusu bankalara temerrüde düşme halinde uygulanan kurallar dahilinde işlem yapılacak.İşlemler doları ve avro döviz cinsleri üzerinden sabah saat 10.00-12.00 ile öğleden sonra 13.00-15.30 arasında gerçekleştirilecek.Aynı gün valörlü işlemler avro için saat 12.00, dolar için saat 15.00e kadar gerçekleştirilecek.Bankalar talep ve tekliflerini Döviz ve Efektif Piyasaları Müdürlüğü telefonları aracılığıyla verecekler.İşlem alt limiti 1 milyon dolar ve avro olacak. İşlemler 1 milyon ve katları olarak gerçekleştirilecek.İşlemler aynı gün, bir gün, spot valörle başlamak üzere bir haftadan bir ay vadeye kadar gerçekleştirilebilecek.Talep ve teklif edilecek faizlerin yıllık olarak ve küsüratları tam, 1/2, 1/4 ya da 1/8 olarak tanımlanacak ve bunlar dışında küsürat kullanılmayacak, faize esas vadede ise sene 360 gün olarak kabul edilecek.Bankalar bildirdikleri toplam teklif veya talep tutarlarının bölünebilir olup olmadığını bildirecekler, bölünebilir teklif ya da talepler kısmen karşılaşmış olabilecek.En iyi üç talep ve teklif Reuters sisteminin CBTJ sayfasında ilan edilecek ve tüm bankaların aynı anda bilgi sahibi olması sağlanacak. İşlemler gerçekleştiğinde aynı sayfada duyurulacak.Gerçekleşen işlemlerde muhatap Merkez Bankası olacak ve alım satım işlemini gerçekleştiren kuruluşlar birbirlerini bilmeyecek.Bankalarca verilen teklif ve talepler gerçekleşmedikleri takdirde gün sonunda iptal edilecekTelefonla teyit Bankalar gerçekleştirdikleri depo işlemlerini aynı gün saat 16.30a kadar telefonla teyit edecek. Aksi takdirde anlaşmazlık durumunda Merkez Bankası kayıtları geçerli olacak.Gerçekleşen depo işlemleri için hem alıcı hem satıcı taraftan işleme esas dövizin TCMB tarafından bir önceki iş günü belirlenen gösterge niteliğindeki döviz alış kuru karşılığı Türk Lirası eşdeğerinin onbinde 1inden (0,0001) az olmamak koşuluyla, tahakkuk eden faizler üzerinden Merkez Bankası tarafından bir önceki iş günü belirlenen gösterge niteliğindeki döviz alış kuru karşılığı Türk Lirası eşdeğerinin yüzde 10u oranında komisyon tahsil edilecek.Ancak, her iki taraftan tahsil edilecek komisyon tutarı, işlem sonucu oluşan faiz tutarının Bankaca bir önceki iş günü belirlenen gösterge niteliğindeki döviz alış kuru karşılığı Türk Lirası eşdeğerinin yarısını geçmeyecek.Bankalarca döviz depo piyasasında borç verilen tutarlar yabancı para zorunlu karşılıklarına sayılmayacak.Yükümlülüğünü yerine getiremeyen bankalara Döviz ve Efektif Piyasaları Uygulama Talimatı çerçevesinde müeyyide uygulanacak. Kaynak : haber7.com
Source: Karaman Haber

YORUMLAR

  • 0 Yorum