Kılbasan - Kılbasan Belediyesi Karaman

Reklam
31 Ocak 2010 - 16:00

KILBASAN

Kılbasan kasabası İç Anadolu Bölgesinin ortasında Karaman İlinin 17 km. kuzeyinde ve Karadağ�ın güney eteğinde çıplak arazi üzerinde kurulmuş bir beldemizdir. Yerleşim yeri deniz seviyesinden 980 metre yüksekliktedir. İklim yapısı kışın soğuk ve yağışlı, yaz ayları ise kurak ve sıcaktır. Herhangi bir yer altı zenginliğine sahip olmayan kasaba, tarıma elverişli arazilere sahiptir. Kasaba ve çevresinde göl, akarsu ve orman alanları yoktur. Çevre düz bir alandır.


Karaman ile Kılbasan arasında bulunan Davuda Dağı üzerinde Karışmaa Birindi adında bir şehir olup, 1467 yılında Fatih Sultan Mehmet Han tarafından bu bölgenin fethedilip Osmanlı topraklarına katılmasıyla birlikte, Han, Hamam, Cami ve Medreseler yıktırılmıştır.

Davuda Dağındaki (Karışma Birindi) şehrinden arta kalan ve çoğunluğu Ermeni olan halkın şu anda Kılbasan�ın içerisinde bulunan höyüğe gelip yerleştikleri, şehri burada kurdukları, Birindi olarak yaşattıkları bilinmektedir. Ayrıca Karadağ�da hayvancılık yapan Kastamonu Yörüklerinden zengin bir zatın Kılbasan�a gelip yerleştiği ve şimdiki Koca Caminin olduğu yeri bir Ermeni baba kızdan satın aldığı, halen cami içerisinde asılı bulunan tapu senedinden anlaşılmaktadır.

Kılbasan�ın batı kısmında Eminler Köyü yolu üzerinde bulunan Kandalı, Karlar ve Sarular Köyleri ile Kılbasan�ın doğu kısmında bulunan Kabahasan köyü ve Sısa Köylerinin güvenlik nedeniyle bugünkü yerleşim alanları içerisine gelmesi Kılbasan�ın mahalle yapısını oluşturmuştur. Boyacı Mahallesine Sarular Köyü, İmamlar Mahallesine Kandalı Köyü, Çarşı Mahallesine Kabahasan ve Sısa Köyleri yerleşmişlerdir.

Kılbasan eski bir Nahiye olup, 1967 yılından sonra belediyelik olmuştur.Kılbasan Belediyesi genel alan sınırları toplamı 12.231 hektardır.

DEMOGRAFİK YAPISI

Kılbasan belediyesi en son nüfus sayımı itibarıyla, iç nüfusu 1717 dir. Kasaba eski bir nahiye olup coğrafi konumundan dolayı kendisine bağlı 18 adet köy bulunmaktadır. Bu köylerin tamamının güvenliği Kılbasan Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından sağlanmakta ve ayrıca büyük bir kısmının eğitim ve sağlık hizmetleri de Kılbasan�da bulunan eğitim kurumları ve sağlık ocağı aracılığı ile yapılmaktadır. Bütün bu köyleri de düşündüğümüz zaman Kılbasan�ın nüfusu iç nüfusunun yanında, buradan hizmet alan ayrıca bir nüfus ortaya çıkmaktadır.
Kılbasan halkının büyük bir kısmı Avrupa�nın çeşitli ülkelerinde işçi olarak çalışmaktadır. Bu işçilerin yazın tatilini geçirmek üzere kasabaya döndüklerinde kasabanın, yazın iç nüfusu ikiye katlanmaktadır. Kasaba 765 hanedir.
Kasaba değişken nüfusa sahiptir. Buradan hizmet alan çevre köyler de düşünüldüğü zaman, kasabanın nüfus durumu üzerinde bir değerlendirme yapılırsa, burada yaşayan nüfus olarak değil, hizmet alan nüfus olarak değerlendirilmesi gereklidir

--1�

EĞİTİM DURUMU

Kılbasan kasabasında halen 2 adet ilköğretim okulu vardır. Kılbasan İlköğretim Okulu 8 derslikli ,1 Müdür odası, 1 Müdür yardımcısı odası ve 1 öğretmenler odasının bulunduğu binada hizmet vermektedir. Kılbasan İlköğretim okulu öğretmen sayısı 10 ve toplam öğrenci sayısı 204� dür. Bu öğrencilerin 87� si kız ,117� si ise erkek öğrencidir. Taşımalı sistemle çevre köylerden Göztepe, Hamidiye ve Üçkuyu köylerinden öğrenci gelmekte olup, taşımalı öğrenci sayısı 50� dir.
75 Yıl İlköğretim Okulu 8 derslik, 2 labaratuvar, 1 iş eğitimi, 1 kütüphane, 1 müdür odası, 1 müdür yardımcısı odası ve 1 adet öğretmenler odasının bulunduğu binada hizmet vermektedir. Okulun öğretmen sayısı 10 ve toplam öğrenci sayısı 210� dur.Bu öğrencilerin 95 i kız, 115 tanesi ise erkek öğrencidir. 75 Yıl İlköğretim Okuluna taşımalı sistemle çevre köylerden Dinek, Eminler, Demiryurt ve Yuvatepe köylerinden öğrenci gelmektedir. Taşımalı öğrenci sayısı 94� dür.
Kılbasan nüfusunun eğitim durumuna baktığımız zaman halkın % 3� ü yüksek okul veya üniversite mezunu, % 35 �i lise ve dengi okulu mezunu, % 42� si ilkokul mezunu, % 10 okur yazar ve % 10 okuma yazma bilmeyen nüfusa sahiptir.
Kasabamızda lise bulunmamaktadır. 1990 Yılında lise açılmış ancak Karaman�ın kasabamıza çok yakın olması ve Karaman�da çok çeşitli okul alternatiflerinin olması kasaba halkını Karaman�a yönlendirmiş ve lisenin öğretime açılması sağlanamamıştır.

SAĞLIK HİZMETLERİ

Kasaba ve çevresinde bulunan 13 adet köyün sağlık hizmetleri Kılbasan Sağlık Ocağı tarafından yürütülmektedir. Kılbasan Sağlık Ocağı sağlık hizmetlerini Kılbasan kasabasında bulunan binalarında yürütmektedir. Sağlık ocağında personel olarak, son çıkartılan aile hekimliği uygulamasıyla , 2 adet doktor ve 2 Adet hemşire bulunmaktadır.
Kılbasan Sağlık Ocağından Hizmet Alan Kasaba, Köyler ve nüfusları :

Kasaba veya Köyün Adı Nüfusu
Kılbasan Kasabası���������� 1717
Madenşehri Köyü�����..����� 307
Üçkuyu Köyü������������ 64
Osmaniye Köyü����������� 180
Hamidiye Köyü����������� 133
Göztepe Köyü�����������.. 78
Dinek Köyü������������.. 236
Çoğlu Köyü������������.. 825
Burunoba Köyü�����������. 283
Karacaören Köyü����������. 487
Eğilmez Köyü�����������.. 481
Yuvatepe Köyü����������� 104
Eminler Köyü�����������.. 140
Boyalıtepe Köyü����������.. 310
TOPLAM �����.. 5345


--2--
Yukarıda belirtilen ve sağlık ocağının kontrolündeki nüfus yoğunluğuna ve bu kadar insana hizmet veren sağlık personel sayısına bakıldığı zaman, sağlık hizmetlerinin ne kadar yürütülebilineceğine ilişkin yorum yapmak herhalde anlamsız gelmektedir.
Bütün köylerdeki çocukların aşılarının zamanında yapılması, yeni doğum yapacak anne adaylarının kontrolleri, hasta insanların muayeneleri bütün bu hizmetleri yürütmek sadece 2 doktor ve 2 hemşire memurunun eline bırakılmıştır.


KILBASAN KASABASI GELİR DURUMU

Kılbasan kasabası halkının geçim kaynaklarını tarım ve hayvancılık oluşturmaktadır. Kasaba halkının bir bölümünün Avrupa�nın çeşitli ülkelerinde işçi olarak çalışması ve yaz tatillerinde kasabaya gelmeleri ayrıca ekonomik katkı sağlamaktadır. Kasabamızda 50.000 dekar ekilebilir ve sulu tarıma açık arazi bulunmaktadır. Hayvan sayısı olarak 400 adet büyükbaş ve 5000 adet küçükbaş hayvan bulunmaktadır.

Kasabanın Tarım Olarak Üretim ve Gelirleri;
Kasabada tarım ürünleri olarak en çok buğday, arpa, mısır, şeker pancarı, nohut,fasulye ve son yıllar özellikle devlet desteğiyle geliştirilen yem bitkileri ekimi yapılmaktadır.


Source: Karaman Haber

YORUMLAR

  • 0 Yorum