Karamanda İşsizlik Oranı Arttı

11 Ocak 2013 - 02:00
İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı yapıldı.
İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu (İİMEK) 4. Olağan Toplantısı Karaman Valisi Süleyman Kahramanın başkanlığında, 25 Ekim 2011 saat 10.00da Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. İŞKUR ve diğer kurumlarımız tarafından verilen eğitimlerin iş arayan insanlarımızın iş gücü piyasasının talepleri istikametinde mesleki eğitim yoluyla eğitmek, onların niteliklerini yükseltmek ve işsizlik problemlerini en aza indirmekte katkı sağladığını ifade eden Vali Kahraman konuşmasının ardından toplantıda, İstihdam ve mesleki eğitim anlamında İlimizde yılın ilk dokuz ayında gerçekleştirilen faaliyetler değerlendirilirken,  Toplantı sunumu İŞKUR İl Müdürü Kenan Ateş tarafından yapıldı. İŞKUR verilerine göre, İlimizde 2011 yılında ilk dokuz ayda gerçekleştirilen istihdam ve mesleki eğitim faaliyetleri şu şekilde gerçekleşti: BAŞVURULAR/İŞVERENE TAKDİM: 2010 yılında 2063 olan işverene takdim sayısı 30 Eylül 2011 itibariyle 4620 olarak gerçekleşmiş olup, % 116 oranında artış görülmektedir. Bu artış ilimizde işsizliğin artması olarak değil; son yıllarda İŞKURun daha fonksiyonel hale gelmesi, tanınırlığının artması vb. nedenleri müteakip iş arayanların kurumumuza daha çok güven duyması nedeniyle kayıt olmasından kaynaklanmıştır. AÇIK İŞ: 2010 yılında 749 olan açık iş sayısı 30 Eylül 2011 itibariyle 1359 olarak gerçekleşmiş olup, özellikle özel sektöre ait açık iş sayısı 2011 yılının ilk dokuz ayında 2010 yılına göre % 81,44 artmıştır. İŞE YERLEŞTİRME: 2010 yılında 639 olan işe yerleştirme sayısı 30 Eylül 2011 itibariyle 1117 olarak gerçekleşmiş olup, İŞKUR olarak işgücü piyasasında son yıllarda artan etkinliğinin neticesinde şimdiden 2010 yılı işe yerleştirmeleri geçilmiş, 2010 yılı eş dönemine göre %74,80 artış sağlanmıştır. KAYITLI İŞGÜCÜ: 2010 yılında 6211 olan kayıtlı işgücü sayısı 30 Eylül 2011 itibariyle 10045 olarak gerçekleşmiş olup, %61,73lük artış mevcuttur. KAYITLI İŞSİZ: 2010 yılında 5533 olan kayıtlı işsiz sayısı 30 Eylül 2011 itibariyle 8875 olarak gerçekleşmiş olup, %60,40lık artış mevcuttur. 2010 yılında İŞKURa kayıtlı işgücünün %89unun işsiz vatandaşlarımızdan müteşekkil olduğu görülmekte iken; aynı parametrenin 2011 yılı (30 Eylül 2011) itibariyle %88e düştüğü görülmektedir. Ülkemizde yatırımların mevcut işgücü arzını karşılamadaki yetersizliği, yatırımların bölgesel dağılımındaki eşitsizliği, mevcut mesleki eğitimin işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu işgücünü karşılamadaki eksikliği, sermaye yoğun yatırımların önem kazanmasıyla üretim biçiminin yapısal değişikliği, yeni teknolojilerin giderek daha yoğun bir şekilde kullanılması, işgücünün mevcut mesleki bilgi ve becerisinin geçersiz hale gelmesine neden olmakta, bu unsurlar işgücünün yeni beceriler kazanmasını gerektirmektedir. Bu nedenle, yaşam boyu eğitim anlayışı çerçevesinde İŞKURun sunduğu işgücü uyum hizmetleri (kurslar) daha da önem arz etmektedir. 2010 yılında ilimizde aktif işgücü programları kapsamında herhangi bir faaliyet olmamışken, 30 Eylül 2011 itibariyle 649 kişi İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinden 1154 kişi ise aktif işgücü programlarından yararlandırılmış olup; bu artış gerek Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR)  Kurumsal tanınırlık ve güvenirliğinin artması gerekse de İŞKURun Kurumsal olarak faaliyetlerinin gelişmesinin ve çeşitliliğinin artmasıyla beraber işgücü piyasasında daha etkin bir konuma gelmesinin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. İlimizde İşgücü Uyum Hizmetleri anlamında, ilk dokuz ayda 98 kurs açılmış bu kurlara 1.687.732,78 TL para harcanmış olup, 3839 fiili iş günü olan bu kurslardan toplam 1154 kursiyerimiz faydalanmıştır. Ayrıca Ekim ayında açılan/ açılmasına karar verilen kurslar da değerlendirilmeye alındığında İlimizde 1 Ocak 2011 -25 Ekim 2011 tarihleri arasında açılan/açılması planlanmış olan toplam 2.495.055,40 TL bütçeli, 1640 kursiyerin faydalandığı, 5227 işgünü süreli olan 130 işgücü uyum hizmetleri faaliyeti (kurs) mevcuttur. Yılın ilk dokuz ayında 350 vatandaşımıza Girişimcilik Kursu verilmiş bulunmaktadır. Karaman, İşgücü uyum hizmetleri faaliyetlerinde yılın ilk döneminde performans faaliyetleri değerlendirmesinde 81 il karşılaştırılmasında Türkiye birincisi olmuştur. Bununla birlikte, İlimizde ilk dokuz ayda İşsizlik Ödeneği alan kişi sayısı 906 olmakla birlikte, söz konusu 906 işsiz vatandaşımıza toplam 1.253.972,90 TL ödeme yapılmıştır. Toplantıda, Kurul üyesi kurumların işbirliği ile önümüzdeki dönemde İşgücü Uyum Hizmetleri Faaliyetlerinin işverenlere tanıtımıma ağırlık verilerek devam ettirilmesi kararı alındı.

Source: Karaman Haber

YORUMLAR

  • 0 Yorum