banner56

Karaman OSB'de seçim

Karaman OSB'de seçim

Karaman Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Yasin ÜNÜVAR yaptığı yazılı açıklamada: 


O.S.B. Uygulama Yönetmenliğinin 14. maddesi gereğince Karaman Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyetine katılımcıların arasına 7 asil 7 yedek üye seçimi için Karaman Organize Sanayi Bölgesi  Müdürlük binasında 30 Mayıs 2014 Cuma günü saat 09:00'da başlayıp saat 15:00'da sona erecek şekilde toplantı ve seçim yapılacaktır.


İlk toplantıda , katılım cetvelinde yer alanların salt çoğunluğu bulunmaması halinde çoğunluk aranmaksızın Karaman Organize Sanayi Bölgesi Müdürlük binasında 14 Haziran 2014 Cumartesi günü saat 09:00'da başlayıp saat 15:00'da sona erecek şekilde seçim için ikinci toplantı yapılacaktır.


Toplantı için katılımcılar "İmza sirküleri ve Şirket temsilcisinin, bu şirketin tescilli ana sözleşmesi gereğince temsil ve bağlayıcı işlem yapma yetkisine sahip olduğuna dair son üç ay içinde düzenlenmiş ve ilgili ticaret sicili memurluğunca tasdik edilmiş asil evrak" belgeler ile gelmeleri gerekmektedir.


Yine Toplantıya gelecek katılımcının vekili "Her Katılımcı, noter tasdikli vekaletname ile en fazla bir katılımcı yerine oy kullanabilir.Tüzel kişi katılımcının ünvanı, ait olduğu genel kurul toplantısının tarihi, vekilinin adı soyadı vekalet verenin adı soyadı ve imzasının bulunması şarttır.Bu bilgilerden herhangi biri bulunmayan özel veya genel vekaletnameler geçersizdir.Vekalet veren katılımcı firma ise vekaletname ile birlikte son üç ay içinde düzenlenmiş ve ilgili Ticaret Sicil Memurunca tasdik edilmiş belgeyi de ibraz etmek zorundadır.Vekil sıfatıyla genel kurula katılanlar ancak bir katılımcıyı temsil edebilir.Müteşebbis Heyet,Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Başkan ve Üyelerine vekalet verilemez."vekaletname ve diğer belgelerle gelmesi gerekmektedir.


Konu ile ilgili tüm evraklar ve katılımcı listesi ada parsel numaraları ile Karaman Organize Sanayi Bölgesinin resmi sitesinde bildirilmiştir.


Sanayicilerimize önemle duyrulur.


Source: Karaman Haber
Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2014, 13:42
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER