banner56

İş Akitleri Fesh Edilen 58 İşçi İle İlgili

İş Akitleri Fesh Edilen 58 İşçi İle İlgili

Karaman İl Özel İdaresi tarafından emeklilik nedeniyle 58 işçinin iş akitlerinin fesih edilmesiyle ilgili olarak İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün 15.09.2014 tarihli ve 2014/319 sayılı basın açıklamasında;İl Özel İdaresi tarafından, aşağıda belirtileceği üzere aşırı personel giderinin olması nedeniyle 4857 sayılı İş Kanunu’nun 29. maddesinde “Fesih bildirimleri, işverenin toplu işçi çıkarma isteğini bölge müdürlüğüne bildirmesinden otuz gün sonra hüküm doğurur.” hükmü gereğince, 14.08.2014 tarihinde Türkiye İş Kurumu, Yol-İş Sendikası ve ilgililere iş akdinin feshiyle ilgili olarak bildirim yapılarak 58 işçinin iş akitleri feshedilmiştir.


Kıdem ve  ihbar tazminatları ile kullanılmayan izin paraları dahil olmak üzere kanuni bütün mali yükümlülüklerin yerini getirileceği, kurumlara ve ilgililere yazılan yazıda da belirtilmiştir.


İş akdi fesh edilen 58 İl Özel İdaresi işçisi hiçbir ayrım gözetilmeksizin emekliliğe hak kazanmış kişilerdir.


 Böyle bir uygulamaya gidilmesinin en önemli nedeni olarak, aşağıdaki istatistiklerde görüldüğü üzere, personel giderinin bütçenin % 100’den daha fazla olmasıdır. Yıllara göre personel giderlerinin bütçeye oranı aşağıdadır:


 2006  % 205                          2009  % 136                          2012 % 119


 2007  % 155                          2010  % 145                          2013 % 112


 2008 % 167                           2011 %  113 


 Aynı zamanda Devlet Personel Başkanlığı (DPB) tarafından Karaman İl Özel İdaresine 84 norm kadro belirlenmiş iken, iş akdi feshedilmeden önceki sayı işçi sayısı 173 kişidir.


 Karaman İl Özel İdaresini temsilen Vali Murat Koca ile Yol-İş Sendikası arasında iki toplantı gerçekleştirilmiştir. Birinci toplantıda değerlendirme yapılmış, ikinci toplantıda da birinci toplantıdan sonra yapılan değerlendirme neticesinde, 7 kişinin işine devam etmeleri yönünde idarece görüş belirtilmiştir. Fakat Yol-İş Sendikası temsilcileri, 58 işçinin tamamının işe devam etmeleri konusunda fikir beyan etmişlerdir.


İş akdi feshedilen 58 işçiden 19 büro personeli, 3 bekçi, 5’i ağır vasıta şöförü olmak üzere 10 şöför, 5 iş makinası operatörü, 4 formen, 3 aşçı, 3 asfalt işçisi, 1 topoğraf, 7 atölye ustası, 1 temizlik işçisi ve 2 içme suyu işçisi olarak görev yapmaktaydılar. İdarece Sendika ile yapılan toplantı neticesinde tekrar durum değerlendirilmiş, 15 işçinin kalabileceği  belirtilmiştir.


 Bu 15 kişiden Yol ve Ulaşım Müdürlüğünde görev yapan 9 işçiyle alakalı olarak İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları Müdürü tarafından gerek yüz yüze,  gerekse telefonla görüşme yapılarak idaremizce göreve devam etmeleri istenilmiştir. 9 kişiden sadece 2 kişi olumlu cevap verirken, diğer 7 kişi ise olumsuz cevap vererek “Bu parayı bir daha bulamayız” diyerek teklifi reddetmişlerdir. Yazılı bir beyan istendiğinde ise herhangi bir yazılı beyanda bulunmayacaklarını bildirmişlerdir.


Elli sekiz (58) işçiden 49’u Karaman İl Özel İdaresinin asli işleri olan köy yolları bakım - onarım, asfaltlama, kar mücadelesi, kanalizasyon, içme suyu, alt yapı yatırımları gibi işlerde aktif görev almadığından dolayı bu kişilerin emekliye ayrılmasında yukarıda belirtilen işlerin görülmesinde herhangi bir aksaklık ve olumsuzluk meydana gelmeyecektir.


Çünkü bu kişiler İl Özel İdaresinin asli işlerinden ziyade masa başında  görev yapan ve yerleri doldurulabilecek personellerdir.


Hukuk Devleti ilkesinin gereği olarak İdarenin iş ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır. Haksız bir şekilde işten çıkarıldığını düşünen varsa, bunların dava açmaları en tabii haklarıdır.


Yapılan bu işlem neticesinde Karaman İl Özel İdaresinin asli işlerinin yapılmasında herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyeceği, bütçede büyük tasarruflar sağlanarak Karaman’da İl Özel İdaresinin hizmet alanlarında daha fazla yatırım yapılacağı hususu kamuoyu tarafından bilinmelidir." şeklinde ifade edilmiştir.


Bu bağlamda iş akitlerine son verilen 58 kişi, Karaman İş Mahkemesine işe iade davası açmışlardır. Karaman İş Mahkemesine açılan davalar sonucunda mahkeme idarenin işlemini hukuka uygun bularak 57 işçinin davasını reddetmiş, bir işçinin davası, davacının teşkilat sekreteri olması gerekçesi ile kabul edilmiştir.


Source: Karaman Haber
Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2014, 12:43
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER