Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Tebliği Yayınlandı

Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Tebliği Yayınlandı
banner52

Doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi,tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulmasını amaçlayan "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2015/16) 30 Nisan 2015 tarih ve 29342 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.


Yayınlanmış olan tebliğ ile programın 10. Etabı uygulanacak olup ekonomik yatırımlar destekleme programı kapsamında;


Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni tesislerin yapımı, mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesi ile kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması olmak üzere İLİMİZDE; 1. Yaş Meyve Sebze Tasnif, Paketleme Ve Depolama Yatırımları Hariç Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi, Paketlenmesi Ve Depolanması, (1.000.000 TL)

 2. Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması konusunda sadece ham derinin işlenmesi, (3.000.000 TL)

 3. Soğuk hava deposu (1.000.000 TL)

 4. Çelik silo (1.000.000 TL)

 5. Hayvansal orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması (2.000.000 TL)

 6. Alternatif enerji kullanan yeni sera yapımı (3.000.000 TL) ile

 7. Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış veya yapılacak tesislerde kullanılmak üzere; alternatif enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı konularında (3.000.000 TL)
   

  olacak şekilde ekonomik yatırımlar için KDV hariç hibeye esas proje toplam tutarı %50'sine destek verilmektedir. 

  Bu Tebliğ kapsamında tarımsal ürünlerin üretimine yönelik bir hibe desteği verilmeyecektir.

  Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan başvuru dosyasının girişi bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren otuz (30) gün (SON BAŞVURU TARİHİ: 29 MAYIS 2015 CUMA) içerisinde Bakanlığımız elektronik ağ ana sayfasında (www.tarim.gov.tr) bulunan KKYDP Online Başvuru butonu üzerinden girişi yapılmalıdır. Son başvuru tarihi mesai bitiminde elektronik ağ başvurular için veri girişine kapatılacak olup; daha fazla bilgi için İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğüne başvurulabilir. 

  İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.


 

TEBLİĞ İÇİN TIKLAYINIZ

 


Source: Karaman Haber
Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2015, 00:00
banner36
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER