banner56

Eb-ül Fida'ya göre Karaman

Eb-ül Fida'ya göre Karaman
Eb-ül Fida'ya göre Karaman :

Rum
Beldelerinin, birisi de KARAMAN topraklarıdır. Buralarda Türkmenler
oturur. Karamanoğulları çevresindeki beyliklerin en güçlüsü ve en uzun
ömürlü olanıdır. Konya'nın bir günlük Güneyinde Rum Beldesinden birisi
de Larende (Karaman) dır.Evliya Çelebi'ye Göre Karaman :

Evliya Çelebi, Karaman ve tarihi eserlerini incelemiş, Yunus Emre'nin de Karamanda olduğunu belirtmiştir.
Karaman Kalesinden, Aktekke (Mevlana'nın Annesinin mezarının bulunduğu cami), Nuh


Paşa
camii, Dikbasan camii, Karabaş Veli Camii, Kirişçi Baba camii ve
bunlardan başka çok sayıda cami, medrese, çeşme, han, hamam ve
imaretlerden bahseder. Evliya Çelebi bu tarihi eserlerden başka, büyük
bir cadde üzerinde 470 dükkandan bahisle, Karamanlıların tarihlerde
yaşantılarını ve binlerce evliyanın mevcudiyetini ve Yunus Emre'nin
merkadi-nin (Mezarının) Karaman'da olduğunu yazmaktadır.


Katip Çelebi'ye Göre Karaman :

Katip
Çelebi "Cihannüma"sında; Konya'nın kazalarını sıraladıktan sonra,
Larende için "Konya'nın Doğu Cenubunda, arası bir menzil düz yerde
kasaba ve kala'dır. Akarsuyu, bağ, bahçeleri, camileri ve hamamları
vardır.


Katip Çelebi Karaman eyaletini şöyle yazmıştır. "Der beyan-ı Eyalat-ı Karaman:


Osmanlılardan
evvel bu yerlerde Al-i Karaman iskan etmekle, bu diyara Karaman
denilmiştir. Daha evvel bu memleket, ta denizde sonra ererdi.


Konya Salnamelerinde Karaman:

1289,
1291 Hicri, (1872, 1874 Miladi) tarihli Konya Salnamelerinde Karaman
Tarihi hakkında bilgi verildikten sonra, 88'inci sayfada şöyle
deniliyor; "Karaman'da Kibar'ı Evliyaullahtan Tabduk Emre, Yunus Emre,
Mader-i ve Birader-i Hz. Mevlana ve Kettaue Baba, Canbaz Kadı
medfundurlar".


1294
-H. (1877 M.) tarihli salnamede de şunları yazıyor: "Karamanda büyük
küçük 41 camii, 82 mescit, 17 medrese, l kütüphane, 5 tekke, 12 zaviye,
l rüştiye mektebi ve biri Ermeni, diğeri Rum 2 adet kilise ve 51'i
İslam ve 2'si Rum olan 53 mektep, ikisi çift ve yedisi tek olmak üzere
9 hamam 115 çeşme ve şadırvan, 422 dükkan, 7 han, 5 adet bezirhane, 11
yağhane, 33 değirmen, l imaret, 11 sebil, 12 sarnıç, l buzhane, 4
karlık, l adet Kala-i atik mevcuttur."


Lugat-ı Tarihiyye ve Coğrafiyye Müellifine Göre Karaman:

Karaman
bugün Konya vilayeti dahilinde olup, evvelce Pizidi kıtasını teşkil
eden ve sonra bir müddet emirlik halinde idare olunan Larende, Niğde,
Ermenek, Konya, Kayseri, Akşehir, Beyşehir, Seydişehir ve Karahisar
sancak ve kazalarını toplayan eyaletin ismidir. Bu eyaletin çok yeri
dağlık ise de güzel üzüm, afyon yetişir ve tuzlaları vardır."


Şemseddin Sami Bey'e göre Karaman:

Sems'eddin Sami Bey (Kamus-ül A'lam'ında Karaman ilini) şöyle yazmıştır.


"Anadolu'nun
orta kısımlarının Güney cihetine verilen isim olup, Konya, Niğde, İçel
sancaklarından ibarettir. Bu bölge, Selçuk Devletinin çökmesinden
sonra, İstiklâl kazanarak oralarda hüküm süren Karamanoğullarının adı
ile anılır. Bu hükümetin ilk teşekkülünde Larende Kasabası merkez olup,
sonra yine Konya'yı terke mecbur olmuşlar, Larendeye çekilmişlerdir.
Şimdi dahi Karaman ilinin merkezi Larende ad olunup, bu kasabaya
Karaman dahi denilir."


Yümaz Öztuna'ya göre Karaman:

Karamanoğulları,
Anadolu Türkmen Beyliklerinin en mühimi, en büyüğü, en kudretlisi ve en
devamksıdır. Karaman Türkmen Beyliği, 1250 yıllarından 1487'ye kadar
takriben 237 yıl sürmüştür. Karamanoğulları Oğuzların Kaçar Boyu
Beylerinden olan Ahmet Sadettin Bey'in oğlu Nure Sofi Beyden
inmişlerdir.


2,5
asırlık tarihleri sırasında, Karamanoğulları'nın toprakları zaman zaman
büyüyüp küçülmüştür. Karaman Beyliği, Türkiye'nin şu vilayetlerine yayılmıştır:
Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Ankara, Nevşehir, İçel, Kırşehir
vilayetlerinin tamamı, Antalya'nın doğu yarısı, Karamanoğulları nüfuz
ve tabiyetinde bulunmuştur. Karamanoğullan batıya doğru Antalya,
İsparta, Afyon dolaylarında zaman zaman yukarıdaki sınırlarıda
aşmışlar, akın mahiyetinde çok daha uzaklara gitmişler ve Bursa'ya da
girmişlerdir. Yukarıda gösterilen topraklar 146000 km2 olup, o dönemde
bu topraklar üzerinde 2 milyon insanın yaşadığı tahmin edilmektedir.Source: Karaman Haber
Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2008, 17:41
banner80
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner23

banner22