banner56

Karaman 380 Toki Konutları Yapılıyor

TOKİ'den Karaman'a müjde Karaman'a 380 Konut inşa edileceği duyrulurken, müracatlar ise başladı.

Karaman 380 Toki Konutları Yapılıyor
banner60

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Karaman'a 380 Konut inşa edilecek. 

I. Grup 2+1 nitelikli 284 adet, brüt 97,00 m2 

II.Grup 3+1 nitelikli 80 adet, brüt 116,00 m2 

Konutlar için, 06 Mart - 19 Nisan 2019 tarihleri arasında T. Halk Bankası A.Ş.’nin Karaman’da bulunan Sanayi Şubesi aracılığı ile başvurular kabul edilecek.

KARAMAN MERKEZ KIRBAĞI 380 KONUT PEOJESİ TOPLU KONUT UYGULAMASI BAŞVURU BİLGİLENDİRME FORMU

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Karaman Merkez Kırbağı 380 Konut Projesi kapsamında İdaremiz tarafından inşa ettirilecek;

I.     Grup 2+1 nitelikli 284 adet, brüt 97,00 m2

II.     Grup 3+1 nitelikli 80 adet, brüt 116,00 m2

Konutlar için, 06 Mart - 19 Nisan 2019 tarihleri arasında T. Halk Bankası A.Ş.’nin Karaman İlinde bulunan yetkili Şubeleri aracılığı ile başvurular kabul edilecektir.

Proje Adı : Karaman Merkez Kırbağı 380 Konut Projesi Satıcı   : Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ( İdare)

Adres                        : Bilkent Plaza B1   Blok,06800,Bilkent Ankara

İletişim İnternet       : www.toki.gov.tr

İletişim Telefon        :4448654

Başvuru yapılacak Banka Şubesi :T. Halk Bankası Karaman İlindeki Şubeleri Başvuru alınacak konut tipleri : 2+1,3+1 Başvuru Bedeli 2+1 : 500.- TL

Başvuru Bedeli 3+1                        :1.000.-TL

Başvurular; 4 kategoride kabul edilecektir;

1.     Kategori olan “Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerinin” , 15-19 Nisan 2019 tarihleri arasında

2.     Kategori olan “En az %40 Engelli Vatandaşlarımızın” 08 - 12 Nisan 2019 tarihleri arasında

3.      Kategori olan “Emekli Vatandaşlarımızın” 25 Mart 2019 - 05 Nisan 2019 tarihleri arasında

4.      Kategori olan “Diğer alıcı adaylarının” 06 -22 Mart 2019 tarihleri arasında Başvurular yapılacaktır.

Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra satış fiyatları belirlenecek olup, başvuru sahipleri arasında 20 Mayıs 2019 tarihinde“Hak Sahibi Belirleme” kurası çekilecektir.

Satışa sunulan konutlar için kura çekilişi yapılması halinde kura yeri ve saati İdarenin web sayfasında duyurulacaktır.

Satışa sunulan konut sayısından daha az başvuru olması durumunda, başvuruda bulunanlarca satın alınacak konutlar TOKİ’nin belirleyerek kullanıma açacağı bloklar arasından, noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecektir.

Hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar;

1-      2+1 nitelikli konutlar için;

-     %12 peşinat bedeli için 180 ay vade,

-     %20 peşinat bedeli için 240 ay vade,

2-      3+1 nitelikli konutlar için;

-     %10 peşinat bedeli için 120 ay vade,

-     %20 peşinat bedeli için 180 ay vade,

ile taksitlendirilecek olup, peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir.

2+1 Konutlar için; Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı, Yİ-ÜFE ve TÜFE oranlarından en düşük olana göre artırılacaktır.

3+1 Konutlar için; Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı, Yİ-ÜFE ve TÜFE oranlarından Memur Maaş Artış Oranı olana göre artırılacaktır.

İlk dönemsel artış teslim tarihine göre İdarece belirlenecektir.

Taksit ödemeleri, konut teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.

TOKİ tarafından projenin yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde, başvuru bedeli belirlenecek geri ödeme takvimi çerçevesinde en kısa sürede faizsiz bir şekilde iade edilecektir.

Proje kapsamında üretilecek; 2+1 tipi ile 3+1 tipi konutların vatandaşlarca başvuruları proje ilinde bulunan yetkili tüm şubelerinizce,

Proje kapsamında üretilecek; 2+1 tipi ile 3+1 tipi konutların vatandaşlarca başvurulan proje ilinde bulunan yetkili tüm şubelerinizce,06 -22 Mart 2019 tarihleri arasında Normal Vatandaşlarımız,

25 Mart 2019 - 05 Nisan 2019 tarihleri arasında Emekli Vatandaşlarımız,

08 -12 Nisan 2019 tarihleri arasında Engelli Vatandaşlarımız,

15-19 Nisan 2019 tarihleri arasında Şehit Yakını Vatandaşlarımız,

Başvurulan kabul edilecektir.

BAŞVURU ŞARTLARI:

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

1-    T.C. vatandaşı olması,

2-    Projenin bulunduğu il /ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olması, (3+1 Konut tipi hariç)

3-    Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması,

4-    Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması,

5-    Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 4.500 TL olması gerekmektedir (Başvuru sahibinin ve eşinin gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 4.500 TL olması gerekmektedir.) (3+1 Konut tipi hariç)

6-    Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir.

7-    Ayrıca, konut başvuruları yapacak vatandaşlarımızın;

-         2+1 nitelikli konutlara başvuruda bulunanlar için 25 yaşını tamamlamaları;

-         3+1 nitelikli konutlara başvuruda bulunanlar için 18 yaşını tamamlamaları; gerekmektedir.

BANKADAN YAPILACAK BAŞVURU İŞLEMLERİ :

Başvuruların kabul edileceği yer: T. Halk Bankası A.Ş.’nin Karaman ilindeki yetkili

şubeleri

Başvuru sahipleri;

1. Nüfus Cüzdanı (T.C No.su bulunan) ile birlikte;

Kimlik tespiti için Nüfus Cüzdanı ibraz etmek şartı aranacaktır.

Başvurular şahsen yapılacaktır.

Ayrıca,

S Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri, Sosyal Güvenlik

Kurumu’ndan alacakları “Belgeyi”

S Engelli vatandaşlarımız, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu (en az % 40 engelli olduğuna dair) “Belgeyi”

S Emekli Vatandaşlar, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan emekli kimlik belgesi veya emekli olduğunu gösteren “Belgeyi”

Başvuru Formu,

S Kategorisine göre yetkili banka şubelerinden 2 nüsha olarak temin edilecektir,

S Banka tarafından numaralandırılarak teslim alınacak ve 1 nüsha da başvuru sahibine geri verilecektir.

Başvuru işlemleri sırasında;

-     2+1 konutlar için; 500-TL (beşyüztürklirası) başvuru bedeli alınacaktır.

-     3+1 konutlar için; 1.000-TL (bintürklirası) başvuru bedeli alınacaktır.

(Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç)

KURA ÇEKİLİSİ :

Hak Sahibi Belirleme Kurası” noter huzurunda; Banka ve İdare yetkilileri denetiminde 20 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirilecektir.

Kura çekiliş yeri ve programı daha sonra açıklanacaktır.

1.    Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 2 (iki) iş günü sonrasında T. Halk Bankası A.Ş. yetkili Şube’lerinden geri alabilecektir.

2.    Projenin bağımsız bölüm listesi ve konut fiyatları belirlendikten sonra İdare’ce belirlenecek tarihte “Konut Belirleme Kurası” çekilecektir.

SÖZLEŞME İMZALANMASI:

Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde T. Halk Bankası A.Ş’ nin Sanayi Sitesi Şubesi’nde Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayacaklardır.

Sözleşme imzalama aşamasında;

1.     İl/ilçe Nüfus Müdürlüğünden adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan Karaman il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge, (3+1 konut tipi hariç)

2.     Hane halkı gelirinin en fazla net 4.500 TL olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri, (3+1 konut tipi hariç)

Gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler ile birlikte ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır.

CAYMA;

Konut alıcısı, konut satış sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren on dört gün içerinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin satış sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir.

Yine, peşinat yatırarak satış sözleşmesi imzalayan hak sahipleri konutun fiili teslimden önce herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkına sahiptir.

KDV ÖDEMESİ;

Konutların teslimi öncesinde Katma değer Vergisi Kanunu uyarınca, %1 oranında KDV konut alıcılarından tahsil edilir.

OTURMA KOŞULU ve DEVİR İŞLEMLERİ :

2+1 konut tipi projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar devredemeyeceklerdir.

Ayrıca, sözleşme imzalanan konut için borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranacak olup, alıcının, kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilecektir.

3+1 konut tipi projelerinde ise hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konut teslim tarihini takip eden 1 (bir) yıl sonrasına kadar devredemeyeceklerdir.

Gayrimenkul Satış İşlemleri Özel Hukuk Hükümlerine tabidir.

AYRINTILI BİLGİ İÇİN:TOKİ Web Sayfası, www.toki.gov.tr ve Bilgi Hattı:444 86 54

Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2019, 21:32
YORUM EKLE
YORUMLAR
Suat kürekçi
Suat kürekçi - 6 ay Önce

Emekliyim...kirada.oturuyorum...hadi.eş.. Dost.beşyüz..bilemedin..binlirayı..bulduk.peki.%10. veya %20peşinatı nerden bulacagız..cuma günü cami önüne mendil sersek..kaç cuma...zabıta gelir götürür merkeze...zaten reziliz..iyice rezil oluruz. herkese...peşinat olmadan gerçek ihtiyaçlılar tesbit edilerek ver..emekliye. sevaba gir..benide yazın diye sıraya gireyim mi...diye söylüyor emekli....kim cevap verir acaba diyede bekliyor.,...

Yaşar öztoprak
Yaşar öztoprak - 6 ay Önce

Sayın suat bey devlet daha ne yapsın birazda vatandaş kendini sorgulasın örnegin mesajı yazdığın tlf.kac.para?? Yoksa niyet siyasetmi? Selamlar

Hasan
Hasan - 6 ay Önce

Devlet kontrol etmeli benim evim yok 3 ve 4ncu tokide zenginler evi olanlar aldi iki katina tekrar millete satti bu hak mi nerde dar gelirliye verilecekti bide .... Zengin bidaha zenginledi fakir yine kirada evsiz olanlara versenize

Haluk
Haluk - 6 ay Önce

Bu konutlar tam olarak nereye yapiliyor

Suat kürekçi
Suat kürekçi - 6 ay Önce

Ve yaşar kardeşim...muhtar kendisine gelen şikayet...öneri...tenkit..v.s.kendisine geldiği şekliyle bir kenarda kalamaz....elbette değerlendirerek..gerekenin yapılabilmesi için girişimlerde bulunur...yoksa muktedir olmak kavramı fooossss...bende bunu yapmaya çalışıyorum gelen kardeşlerimin dertleriyle ilğilenmeye...çare bulmaya....velhasılı siyaset ve politika dışı kalmaya gayret gösteriyorum...sevgili kardeşim....ve şafak sayıyorum..bu dönem aday olmadıgımı sekiz ay önce açıkladım...bütün aday kardeşlerime başarılar dileyerek..on yıldır yapmaya çalıştıgım bu kutlu vazifeyi devrediyorum...Allah(c.c.)emanet olun..ailenizle birlikte mutluluk içinde...ister çadırda..ister müstakil evde..ister çok katlı bir meskende...ama sağlık..mutluluk..kavgasız..gürültüsüz bir ömür geçirmenizi temenni ederim......

Haluk
Haluk - 6 ay Önce

Bu konutlar tam olarak nereye yapiliyor

Haluk
Haluk - 6 ay Önce

Bu konutlar tam olarak nereye yapiliyor

Suat kürekçi
Suat kürekçi - 6 ay Önce

Kardeşim yaşarbeyefendi....ben bir yorum yazdım...senden sonra yazılan yorumları bir okurmusun lütfen..biz sadece vatandaşın durumunu yazıyor ve gelecek olan tenkit ve önerileri değerlendiriyoruz..neticede vatandaş soruyor...siyaset ve politika ile uzaktan..yakından alakası yok...seni incittiyse yazılan yorumlar affola..tmm kardeşim..ama şöyle bir gerçegi unutmayalım...cukkayı birileri götürürse..yan komşun..alttaki oturan..komşun aç mı..susuzmu..etrafa bir bakmamız gerekiyor....vebal basit bir şey degil..sende yaz..bende yazayım...asgari müşterekte buluşalım..elele gönül rahatlıgıyla şu fani dünyadan gelip..geçelim..yanlışım varsa beni uyar..her türlü tenkitlere varım ben...selam ve dua ile mübarek günleriniz hayırlara vesile olsun temennisiyle....


SIRADAKİ HABER