banner56

Dolmuş Hatları Kararı Bozuldu

Dolmuş Hatları Kararı Bozuldu
Karaman Belediyesinin 2012 yılından itibaren üzerinde çalıştığı dolmuş hatlarının birleştirme ve halk otobüsüne çevirme projesinde en başa dönüldü.

Karaman Belediye Meclisinin 03.06.2014 tarih ve 202 sayılı kararı gereğince Karamanda Toplu Taşıma Sisteminde Halk Otobüsüne geçiş sistemine gidilmişti.Şehir genelindeki 6 minibüs hattında faaliyet gösteren 200 minibüs işletmecisi, her iki işletmeci bir otobüste hak sahibi olmak suretiyle yeni sisteme entegre edilecekti, sistemdeki anlaşılmazlıklar yüzünden 200 dolmuş hat sahibinden 195 kişi yeni sisteme geçmeyeceğini bildirmiş ve ortak dava açmıştı.

Belediye Meclis Kararının iptali talebiyle, farklı kişiler tarafından açılan 5 idari dava Konya 1. İdare Mahkemesinin 2014/939 Esas, 2014/496 Esas ve 2014/967 Esas sayılı ve de Konya 2. İdare Mahkemesinde davada “somut maliyet analizi yapılmadan ve hatlar arasında eşit uygulama yapılması ilkesi gözetilmeden kesinti oranının belirlenmesi” gerekçesiyle hukuka aykırı bulunmuştur.

Karaman Belediyesi Nisan Ayı Meclis Kararında

''Belediye Meclisinin 01.06.2015 tarih ve 273 sayılı Kararıyla İdari İşler Komisyonun havale edilen ve Belediye Meclisimizin 03.06.2014 tarih ve 202 sayılı Kararıyla çalışma prensipleri belirlenen Toplu Taşıma Sistemi hakkındaki idari davada, Toplu Taşıma Hizmeti sonucunda elde edilecek gelirden Belediyemizin alacağı pay oranını iptal eden Konya 2. İdare Mahkemesinin 2014/867 Esas sayılı Kararı üzerine tesis edilecek işlem konusu;
Meclisce yapılan inceleme neticesinde; Konya 2. İdare Mahkemesinin 2014/867 Esas sayılı
Kararında, 03.06.2014 tarih ve 202 sayılı Belediye Meclis Kararının 04.11.2014 tarih ve 437
sayılı Belediye Meclis Kararıyla değişik 5. maddesi, “somut maliyet analizi yapılmadan ve hatlar arasında eşit uygulama yapılması ilkesi gözetilmeden kesinti oranının belirlenmesi” gerekçesiyle hukuka aykırı bulunmuştur. Mahkeme, 03.06.2014 tarih ve 202 sayılı Belediye Meclis Kararının 1.2.3.6.7.10. ve 11. maddelerini hukuka uygun bularak, davayı bu maddeler yönünden reddetmiştir. Yine Mahkeme, 04.11.2014 tarih ve 437 sayılı Belediye Meclis Kararına aften, 03.06.2014 tarih ve 202 saylı Belediye Meclis Kararının 4.8. ve 9. maddeleri ile 7. maddesinin son cümlesi yönünden karar verilmesine yer olmadığına hükmetmiştir. Ayrıca 03.06.2014 tarih  ve 202 sayılı Belediye Meclis Kararının iptali talebiyle, farklı kişiler tarafından açılan 5 idari dava daha vardır ki Konya 1. İdare Mahkemesinin 2014/939 Esas, 2014/496 Esas ve 2014/967 Esas sayılı ve de Konya 2. İdare Mahkemesinin 2014/844 Esas ve 2014/845 Esas sayılı dosyalarına kayıtlı bu davalarda da Mahkemeler, yukarıda belirtilen Mahkeme Kararıyla aynı mahiyette hüküm kurmuşlardır. Her 6 dava da Danıştay nezdinde temyiz aşamasındadır.

6 İdari yargı kararının tamamında hukuka uygun bulunan hususlardan biri, Toplu Taşıma
Sistemine dahil olmak istemeyen Minibüs İşletmecilerinin sadece Atatürk Mahallesi-Toki 2
isimli hat üzerinde taşımacılık yapabileceklerine dair mecburi düzenlemedir. Yeni Toplu Taşıma Sistemine 200 Minibüs İşletmecisinden yalnızca 5 tanesinin gönüllü olarak katılma talep etmesi karşısında, bu yeni Toplu Taşıma Sistemine geçilmesi halinde, 195 Minibüs İşletmecisinin tek bir taşıma hattı üzerinde, 5 Minibüs İşletmecisinin de diğer 6 taşıma hattı üzerinde dönüşümlü olarak faaliyet göstermesi, hem 195 Minibüs İşletmecisi hem de özellikle toplu taşıma hizmetinden faydalanan Karaman Halkına etkin, verimli ve düzenli bir hizmet sunulamaması sebebiyle Şehir Halkı yönünden büyük mağduriyetlere yol açacağından dolayı, Yeni Toplu Taşıma Sisteminden Belediyemizin elde edeceği pay oranının, Mahkeme Kararının gerekçeleri doğrultusunda yeniden belirlenmesi ve devamında Toplu Taşıma Sisteminin faaliyete başlaması için, her 6 idari davaya dair Danıştay  nezdindeki temyiz sürecinin ve bu davalar üzerinden verilen yargı kararlarının kesinleşmesinin beklenilmesi en uygun yöntem olacaktır.

Bu süreçte toplu taşıma hizmetindeki sürekliliğin devam etmesi ve toplu taşıma hizmetinin kesintiye uğratılmaması amacıyla, Belediyemiz yetki alanında faaliyet yürüten 6 Minibüs Hattının, aşağıda ayrı ayrı belirtilen ve Yeni Toplu Taşıma Sisteminden önce de kullanıla gelen güzergâhlarda faaliyetlerini sürdürmelerine; 
Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2018, 22:12
banner80
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner23

banner22