Engelli ve Eski Hükümlülere Yönelik Destek

İŞKUR’un Engelli ve Eski Hükümlülere yönelik 2021/1. Dönemine İlişkin Proje Başvuruları Başladı.

Reklam
Reklam
Engelli ve Eski Hükümlülere Yönelik Destek
25 Kasım 2020 - 16:01
İŞKUR’un Engelli ve Eski Hükümlülere yönelik 2021/1. Dönemine İlişkin Proje Başvuruları Başladı!
Engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezaları
fonundan; engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonu, işe ve işyerine uyumlarının
sağlanması ve engelliler ile eski hükümlülerin kendi işini kurmaları için hazırlanacak
projelere destek verilecektir.
Verilecek desteğin amacı, engelli ve eski hükümlülerin kendi işlerini kurmasına ve
engellilerin mesleki eğitim alarak istihdam edilmeleri ve rehabilitasyonlarına yardımcı
olmaktır.
Desteklenecek projeler;
1- Engellilerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler,
2- Eski hükümlülerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler,
3- Engellinin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojilerine yönelik projeler,
4- Engellinin işe yerleştirilmesi, işe ve işyerine uyumunun sağlanmasına yönelik projeler,
5- Engellilerin istihdam edilebilirliklerini artırıcı mesleki eğitimine yönelik projeler
6- Korumalı işyeri desteğine yönelik projeler.
Engellilere yönelik çalışma yapan bütün sivil toplum kuruluşları, işyerleri, üniversiteler,
belediyeler ve kamu kurumları ile kendi işini kurmak isteyen engelliler projelerini 18 Aralık
2020 tarihine kadar hazırlayıp Karaman Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne elden veya
posta yoluyla teslim edebilirler. Ayrıca kendi işini kurmak isteyen eski hükümlülerin
projelerini belirtilen tarihe kadar Adalet Bakanlığının ilgili birimleri aracılığı ile Proje
Başvuru Rehberi’nde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlamaları ve yine ilgili
birimler aracılığı ile Karaman Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne iletmesi gereklidir. Eski
hükümlünün doğrudan Karaman Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne yapacağı başvurular
dikkate alınmaz ve proje sahibine iade edilir.
Başvuru Rehberi ve Formuna göre hazırlanacak projeler kamu ve sosyal taraflardan
temsilcilerden oluşan Komisyon değerlendirmesi sonrasında desteklenebilecektir.
Daha önceki Proje başvuru şartlarından farklı olarak 2021/1. Dönemine İlişkin Proje
Başvuru döneminde aşağıdaki yer alan önemli değişiklikler bulunmaktadır ;
Kaynak tahsis edilecek tarım ve hayvancılık projelerinde en geç “Kuruluş Desteği”
ödemesinin yapıldığı tarihi izleyen bir (1) ay içerisinde, proje sahibinin 4/B (Bağkur)
sigortası yaptırmasının zorunlu hale getirilmesine, altı (6) aylık dönemler halinde 4/B
(Bağkur) prim borcu olmadığına ilişkin belge getirmesine, prim borcu bulunduğunun
tespiti halinde tespit tarihinden itibaren bir ay içerisinde borcun ödenmemesi
durumunda projenin iptal edilecektir
Başvuru sahiplerinin, Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık projelerinde “Sürü Yönetim
Elemanı/Hayvan Yetiştiriciliği” belgesine, Arıcılık projelerinde ise “Arıcılık”
belgesine (sertifikasına) son başvuru tarihi itibariyle sahip olmasının gerektiğine ve
söz konusu belgenin proje dosyasına eklenmesine,
Proje Başvuru Rehberi ve Formlarına aşağıda yer alan link üzerinden ulaşabilirsiniz.
https://www.iskur.gov.tr/duyurular/2021-1-donemine-iliskin-proje-basvurulari-basladi/
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum