2. El Otomobil Alıp Satanlar Bu Habere Dikkat

İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Alım-Satım Ticareti Yapanlar Dikkat "Son Gün 13 Ağustos"

Reklam
Reklam
16 Temmuz 2019 - 11:17

İkinci el motorlu kara taşıtlarının Ticareti hakkında çıkartılan yönetmelik 13/02/2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bahse konu olan yönetmeliğin geçici 1. maddesinin birinci fıkrasında “Bu Maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkarların bu faaliyetlerine devam edebilmeleri için bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren durumlarını bir yıl içinde, lise mezunu olma şartı hariç olmak üzere 6 ıncı maddenin birinci fıkrasındaki şartlara uygun hale getirerek yetki belgesi alması gerektiği” hükmüne yer verilmiş ve 24'üncü maddesinin birinci fıkrasının ( c )  bendinde ise söz konusu Geçici 1 inci maddenin yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra yürürlüğe gireceği kurala bağlanmıştır. 

Bu kampsamda yönetmeliğin geçici 1. maddesinin 1. fıkrası çerçevesinde 14 Ağustos 2018 tarihi itibariyle ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapanlar ve bu faaliyetine halen devam eden gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkarların 13 Ağustos 2019 tarihine kadar yetki belgesi almaları gerekiyor. Yetki belgesi olmayanlar ise ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapamayacaklar. Başvuru yapacak olanların yetki belgesi almak üzere https://ietts.gtb.gov.tr/ adresi üzerinden Ticaret İl Müdürlüğü'ne başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Karaman Haber 

YORUMLAR

  • 0 Yorum