BALKUSAN’DA KARAMAN BEY VE OĞLU MAHMUT BEYLERİN TÜRBESİ İLE KARAMAN BEY İMARETİ
Balkusan köyü, Ermeneğe 25 km. Uzaklıkta bir köydür.

Bu köy adını Uygur Türkleri’nin Orta Asya’daki başkentleri olan Balgasan’dan alınmıştır. Ancak söyleniş kolaylığı nedeniyle Balkusan olarak değişikliğe uğramıştır. Selçuklular Ermenek taraflarının fethederken Bulgasan yörelerine Karamanoğulları olmadığını yerleştirmişlerdir. Türbenin karaman Bey’in oğullarından Mahmut Bey tarafından inşa edildiğini sanıyoruz.

Türbenin kitabesinde “Bu mübarek mamureyi Keykavuz oğlu büyük sultan Mesut’un hükümdarlığı günlerinde Allah memleketini daim etsin-Ulu Tanrının rahmetine muhtaç Nuruh oğlu Keri-üddin Karaman yapıtı” der. Karaman bey, buraya içine türbeyi de alan camii ve belki de Medreseden oluşan bir mamure yaptırmıştı.

Şimdi türbenin önündeki avlu duvarında kullanılan muazzam ve ağır kitabeli parçalar, üzerinde çeşitli oyma, kazma kitabeler bulunan taşlar bize bunu gösteriyor. Türbede iki sıra halinde beş yekpare taş saduka vardır. Karamanoğlu Ahmet beye ait Türbe bugün köylüler arasında birçok dileklerin kabul edildiği manevi bir ziyaret yeridir.

Facebook Yorumlar

Facebook Yorumlar

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.