Karaman İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından Kalkınma Bakanlığına bağlı
Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına, KOP Kırsal Kalkınma Programı
kapsamında sunulan “Arıcılar! Destek KOP’tan Üretmesi Sizden Projesi” KOP tarafından
desteklenmeye değer görülmüştür. Karaman İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından ön
hazırlıkları tamamlanan proje için başvurular 3-18 Mayıs 2018 tarihi itibarı ile çağrıya çıkacaktır.
Çağrı kapsamında Proje bölgesinde yer alan arıcılarımıza 15 adet Güneş enerji paneli, 100
adet bal sağım makinesi, dinlendirme ve sır alma kapları, 100 işletme için organik varroa ilacı, 100
işletme için ana arı, 100 işletmeye Ana arı ve arı sütü üretim takımı ve 100 adet çadır desteği
verilecektir.
Hibe Yatırım Konuları:
 Güneş Paneli: Güneş paneli başvurusu yapacak arıcılardan daha önce kamu kurum ve
kuruluşlarından hibeli güneş paneli alanlar hibe desteğinden yararlandırılmaz. (En fazla 15
kişi faydalandırılacaktır)
 Organik Varroa İlacı: Başvuru yapan arıcının 2017 yılı arılı kovan desteklerinden faydalandığı
aktif kovan sayısı başına 2 (iki) doz olarak hesaplanacak, işletme başı en fazla 120 doz
verilecektir.
 Dinlendirme Kabı, Sır Alma Kabı ve Bal Süzme Makinesi: Dinlendirme kazanı(çift cidarlı
ısıtmalı), Sır alma tezgâhı ve Bal süzme makinesi(4’lü yarı otomatik) ekipmanları paket
halinde 1 er adet verilecektir. Ayrı, ayrı olan başvurular reddedilir.
 Ana Arı Desteği: Ana Arı desteklemelerinde başvuru yapan arıcının 2017 yılı arılı kovan
desteklerinden faydalandığı aktif 10 kovana 1 ana arı verilir, işletme başı en fazla 5 ana arı
verilecektir. Ana Arı Irkı olarak Anadolu ve Kafkas ırkı tercih edilebilir.
 Ana Arı ve Arı Sütü Üretim Takımı: Ana arı üretimini gerçekleştirmek için gerekli
ekipmanları.
 Çadır: Bal hasadı döneminde ve konaklama için kullanılmak üzere verilecektir.
 Uygulama Bölgesi:
Karaman İli Merkez İlçe ve Başyayla, Ermenek, Sarıveliler, Ayrancı İlçelerine bağlı tüm
mahalle, köy ve beldeler.
Hibe Oranı:
 Başvurularda Arıcılara %70 oranında (KDV dahil) destekleme yapılacaktır.
Başvurularda aşağıdaki konulara dikkat edilmelidir.

Facebook Yorumlar

Facebook Yorumlar