Uğurlu, Türk Dünyası Mimarlık ve Şehircilik Danışma Kurulu Başkanlığı’na getirildi.

Karaman Belediye Başkanı Kâmil Uğurlu, Türk Dünyası Mimarlık ve Şehircilik Danışma Kurulu Başkanlığı’na getirildi.

Türk Dünyasının en büyük uluslararası teknik kuruluşu olan Mimarlar ve Şehirler Asamblesinin Danışma Kurulu Başkanlığına, Karaman Belediye Başkanı Kâmil Uğurlu getirildi.
 
Ankara’da yapılan toplantıda Uğurlu, toplantıya katılan Türk ve yabancı delegelerin tek adayı olarak teklif edildi. Bakanlar kurulu kararıyla 10 sene önce kurulan Türkiye Mühendisler ve Mimarlar Birliği, 1 Ağustos 2011 tarihi itibariyle 14 üye devletin birleşmesiyle Asamble şekline dönüştürüldü. Belediye Başkanımız Uğurlu, yönetim kurulundaki yerini muhafaza ederek, Danışma Kurulu Başkanı olurken, bu göreve getirilen ilk Belediye Başkanı olma sıfatını da kazanmış oldu.
 
Türk Dünyasından 50 üst düzey teknik kamu görevlisinin teşkil ettiği Danışma Kurulu, her yıl değişik ülkelerin başkentlerinde toplanmakta ve şehircilik konularında kararlar almaktadır. Bu kararlar ilgili ülkenin yönetimlerine tavsiye kararları olarak sunulmakta ve sonuçları yine bu kurul tarafından izlenmektedir.

Source: Karaman Haber

Facebook Yorumlar

Facebook Yorumlar